Van den Bergh Gevelonderhoud


Door een gevel te impregneren kan een aantal problemen worden voorkomen.
Een aantal bekende problemen zijn:

* Schimmeloverlast aan de binnenzijde, door het doorslaan van de gevel.
* Witte vlekken door zoutuitslag.
* Vorstschade, door de poreusheid kan de gevel meer water opnemen en het bevroren
  water zet maar liefst 10 % uit.
* Verminderde isolatiewaarde van de gevel. Een natta steen is immers kouder dan
  een droog exemplaar.
* Algen- en mosvorming. Beide scheiden zuren af en dragen bij aan een versnelde
  kwaliteit vermindering.

Het is dus van groot belang om een gevel te impregneren.
De gevel zal dan geen water meer opnemen. Hierdoor heeft vuil en atmosferische vervuiling minder kans om zich te hechten. Het spoelt met het regen water mee de gevel af.

Omdat de gevel droog blijft, zal deze en grotere isolerende werking hebben zonder dat de ventilerende werking verloren gaat. Dit kan een aanzienlijke energiebesparing tot gevolg hebben. Zoutuitslag is de grote plaag voor de gevels in de nieuwbouw.
Doordat de gevel teveel regenwater op neemt worden de zouten uit de bakstenen en het voegwerk gedrukt. Door het impregneren krijgt het water hier de kans niet toe omdat het niet in de gevel kan dringen.

Het door ons gebruikte impregneermiddel is niet zichtbaar op de gevel, brengt geen schade toe aan omliggende bouwdelen en geldt als het toonaangevende product op dit moment. Doordat dit middel diep in de steen intrekt en dus niet bllot wordt gesteld aan UV-licht, blijft het tot in lengte van jaren zijn werking  behouden.