Van den Bergh Gevelonderhoud


Privacy statement.

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht, deze wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij Van den Bergh Gevelonderhoud worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt.
Dit is noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn, voor het opstellen van offertes en het financieel afhandelen van onze werkzaamheden.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens en zullen deze niet ter beschikking stellen aan derden.